Neuraaltherapie

 

 

  

 

 

Neuraaltherapie is een behandelwijze die erop gericht is om via het vegetatieve of onwillekeurige zenuwstelsel de regulatie in het lichaam te herstellen en blokkades op te heffen.

Dit gebeurt met injecties met procaïne of een ander kortwerkend plaatselijk verdovend middel, die de elektrische lading van cellen ter plaatse herstelt.

                                                                                                                                

Werkingsmechanisme

Tussen alle lichaamscellen bevindt zich het zachte bindweefsel, dat ca. 18 kilo van het menselijk weefsel omvat. De lichaamscellen zelf maken geen contact met elkaar. Daarom moeten alle voedings- en afvalstoffen, maar ook hormonen, afweercellen etc. via dit zachte bindweefsel naar en van de cellen vervoerd worden.

Dit zachte bindweefsel en alle processen die daarin plaatsvinden noemen we het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS).

In het bindweefsel worden zeer belangrijke lichaamsfuncties gereguleerd, zoals de stofwisseling en de temperatuurscontrole.

Tevens vindt via dit bindweefsel (alle) prikkel-overdracht plaats. Ontstaat er in het lichaam ergens een probleem, dan zal het BBRS als eerste reageren.

 

Een groep Weense artsen, onder leiding van professor Pischinger, toonde aan dat een prikkeling in dit systeem niet alleen ter plekke, maar ook op afstand reacties kan geven.

Professor Heine beschreef de functie van het netwerk van aan elkaar gekoppelde suiker- en eiwitmoleculen dat zich uitstrekt over het hele bindweefsel, de zogenaamde proteo-glycanen. Volgens hem vormen deze ketens het oudste informatiesysteem van de zuurstof ademende meercellige wezens. Alle cellen kunnen via dit netwerk onderling communiceren en effecten op afstand veroorzaken. Het door de artsen voor neuraaltherapie bij voorkeur gebruikte procaïne werkt in op deze ketens, alsmede op de regulatiesystemen binnenin de cel.

 

Indicatie (toepassingsmogelijkheden)

U kunt aan een behandeling met neuraaltherapie denken indien er sprake is van chronische klachten, zoals pijn en menstruatie- of darmklachten en acute klachten na bijvoorbeeld een ongeluk, een operatie of een doorgemaakte ziekte. Neuraaltherapie is een goede behandeling voor whiplash klachten, post-traumatische dystrofie (complex regionaal pijnsyndroom), migraine en rugpijn.

Patiënten hebben vaak al een heel traject van ziekenhuisbezoeken achter de rug. Artsen voor neuraaltherapie kijken op een andere manier en zoeken steeds het verband tussen de klacht en mogelijke stoorvelden in het lichaam.

Dit opent vaak een zinvolle weg naar genezing.

 

Neuraaltherapie is ook een behandelmethode voor:

  • acute klachten van spieren en gewrichten 
  • stijve nek, nekpijn 
  • RSI 
  • oorsuizen, duizeligheid, ziekte van Menière, plotselinge doofheid 
  • hoofdpijn
  • gynaecologische klachten  
  • klachten van de luchtwegen
  • artrose
  • sportblessures