Biografie

 

 

 

 

 

 

 

Mijn naam is Derk Jan van Brummen en ik ben arts voor integrale geneeskunde. Na het behalen van mijn artsenbul in 1981 aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam heb ik me allereerst toegelegd op de reguliere geneeskunde, met name de huisartsgeneeskunde. In 1982 behaalde ik mijn huisartsendiploma.

Om mijn basis te verbreden heb ik als eerste als waarnemer in de huisartsengeneeskunde gewerkt. Mijn hart lag echter bij de integrale geneeskunde en in 1983 ben ik mijn eigen praktijk voor natuurgeneeskunde gestart.

 

 

Missie

Mijn missie is om u te begeleiden op uw weg naar gezondheid en vitaliteit. Zowel curatief als preventief, in iedere levensfase.

Dit door gebruikmaking van de integrale geneeskunde die de mens als een totaal ziet.

De reguliere geneeskunde wordt geïntegreerd met de natuurgeneeskunde.

Het accent ligt op het vinden en behandelen van de oorzaken en niet de symptomen.

 

Visie

In de integrale geneeskunde zoals deze wordt beoefend in het Integraal Medisch Gezondheidscentrum wordt gekeken naar de totale mens en gezocht naar de oorzaak van de klachten.

 

De consulten hebben tot doel vast te stellen wat er verstoord is, door welke mogelijke oorzaken en hoe dit weer te corrigeren.

Na het vaststellen van de verstoringen wordt gezocht naar een effectieve therapie. Dit met doel de gezondheid en vitaliteit weer zoveel mogelijk te herstellen.

 

De basis voor de adviezen is de natuurgeneeskunde. Er worden waar mogelijk natuurlijke middelen voorgeschreven die het zelfhelend vermogen van het lichaam verbeteren waardoor klachten moeten verdwijnen of verbeteren. Dit in combinatie met adviezen over leefstijlverandering (voeding, beweging en ontspanning). Voeding speelt hierbij een hoofdrol. Indien nodig wordt er ook reguliere medicatie voorgeschreven.

 

Ook worden er, indien nodig, specifieke therapieën geadviseerd zoals neuraaltherapie en bioresonantietherapie.

 

Al tijdens mijn studie geneeskunde, in 1980, had ik interesse in de integrale geneeskunde en volgde ik de opleiding homeopathie. Sindsdien, en nog steeds, heb ik me zo breed mogelijk georiënteerd en volg(de) opleidingen en cursussen in binnen en buitenland waaronder:

     
 . homeopathie       
 . natuurgeneeskunde       
 . orthomoleculaire geneeskunde        
 . neuraaltherapie  

 . celtherapie       

 . toegepaste kinesiologie 

 . biofysische geneeskunde / bio-informatie therapie

 

 

Ik ben lid (geweest) van de volgende beroepsorganisaties:

 

AVIG: Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde

 

– ABB: Artsenvereniging voor Biofysische geneeskunde en Bio-informatie therapie (www.abb-artsen.nl)

 

– MBOG: Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde (www.mbog.nl)

 

– VHAN: Artsenvereniging van Homeopathie (www.vhan.nl)

 

– NVNR: Nederlandse Artsenvereniging voor Neuraaltherapie en Regulatietherapie (www.nvnr.nl)

 

Van de MBOG ben ik één van de medeoprichters

 

 

Binnen de AVIG ben ik lid van de Werkgroep Lyme en/ of co-infecties

 

Ik ben ingeschreven in het BIG register onder nummer 99020351301 en heb als AGBcode zorgverlener nummer 84021486

De AGBcode van de praktijk is 84(0)52737