Asyra
 

 

 

Vanuit de oude Chinese geneeskunde kennen we de meridianen, energetische kanalen die elektrische wegen door het hele lichaam vormen. Stimulatie van specifieke punten op deze kanalen met naalden, warmte of druk vormen de basis van vele vormen van medische behandelingen, oude en moderne. Bio-energetische of elektro-dermale testapparaten stellen ons in staat om met behulp van de galvanische huid respons (wijzigingen in de elektrische weerstand van de huid) de status van de meridianen en dus van de energetische gezondheid van het lichaam te meten.


Het stelt ons ook in staat, en dit is waar de echte kracht van deze technologie ligt, om te beoordelen hoe het lichaam
reageert op een groot aantal verschillende remedies en andere stoffen. Alle stoffen, levend of niet-levend, hebben een karakteristieke resonantie handtekening. Elk specifiek weefsel en elk specifiek orgaan in het menselijk lichaam hebben hun eigen individuele resonantiefrequentie. Dit is op basis van de hoeveelheid atomen en hun rotatiesnelheid.

In de software van de Asyra zitten “kopieën” van deze specifieke resonantiefrequenties. Door het testen met de Asyra krijgt men informatie over de energetische gezondheid van het lichaam. De Asyra IDT kan middelen en remedies testen op passendheid voor elk specifiek probleem.

De energetische handtekeningen van een groot aantal stoffen worden in de test afzonderlijk getoetst. De reactie
wordt beoordeeld via de huid door middel van weerstandsmetingen. Galvanische huis respons (galvanic skin response/gsr) is een bekend fenomeen dat ook wordt gebruikt in leugendetectoren. Als voorbeeld: wanneer een patiënt met een normale leverfunctie wordt getest met de frequentie van een gezonde lever dan zal de frequentie resoneren. 

Dat zal niet leiden tot een verandering van de huidweerstand van de patiënt. Dit geeft dan aan dat de leverenergie niet verstoord is.
Als, aan de andere kant, een patiënt met een gestresste lever wordt getest met de frequentie van een gezonde lever
dan zal de frequentie niet resoneren met die van die persoon. Deze niet-resonantie verhoogt de elektrische weerstand in het lichaam waardoor de stijging van de huidweerstand ons vertelt dat er een vestoring in de lever is.
 

Vervolgens kunnen testen worden uitgevoerd met andere frequenties om meer informatie te krijgen over de aard van de lever verstoring. Deze frequenties kunnen dan te maken hebben met bijvoorbeeld belastingen door gifstoffen, bacteriën of virussen. Door het uitvoeren van een reeks testen kan men een beeld vormen over de gezondheids-toestand van de patiënt. Vanuit daar kan een behandelplan opgesteld worden die de onderliggende oorzaak van de verstoring aanpakt in plaats van het alleen maar behandelen van symptomen.  

De Asyra IDT kan middelen en remedies testen op passendheid voor elk specifiek probleem.

 

Wetenschappelijke onderbouwing

Alan Jeppsen, M.D., en Steven G. Osguthorpe, N.D, hebben een onderzoek gedaan met een groep van 500 patiënten. Het ging hierbij om een zogenaamd dubbelblind onderzoek. Er waren 500 patiënten met subfysiologische hypothyreoïdie en een controle groep van 100 personen. De correlatie tussen klinische laboratorium onderzoeken en de elektro-dermale metingen hebben laten zien dat de Asyra bijzonder nauwkeurig is, een nauwkeurigheid van 99,5% met een p < 0,005.