Disclaimer

 

Doel en gebruik website
Deze website is bedoeld om bezoekers van de website te informeren over de dienstverlening van de praktijk van D.J. van Brummen. De website geeft de bezoekers een overzicht van de werkwijze en de behandelingen die in de praktijk worden toegepast. De bezoeker van deze website is slechts bevoegd tot het raadplegen of oproepen van de website waarbij de gebruikstoepassing voor eigen gebruik bedoeld is. Het is de bezoeker van deze website onder geen enkel beding toegestaan de verkregen informatie anders toe te passen dan voor eigen gebruik, laat staan te vermenigvuldigen of op enige andere wijze te exploiteren of benutten.


Rechten
Aan de informatie die gepubliceerd is op deze website kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, ontleend worden. 


Correct functioneren van de website
Praktijk van Brummen streeft er naar om haar website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat dit onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen ook het geval is. Praktijk van Brummen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van haar website.


Correctheid van informatie op de website
Praktijk van Brummen streeft naar correcte informatieverstrekking middels haar website. Ondanks ons streven is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. Indien u dit mocht waarnemen verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij dit kunnen laten aanpassen.